Milieu-impact: emissies, landgebruik, afval, water en geluid

De negatieve milieu-impact is vooral het gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen voor het rijden van treinen. Het gebruik van fossiele brandstoffen veroorzaakt luchtverontreiniging door de emissies van onder meer CO2, SO2, NOx en fijnstof. Dit heeft een negatieve impact op klimaat, natuur en gezondheid met kosten voor de maatschappij tot gevolg. Ook landgebruik, afval, watergebruik en geluidsoverlast leiden tot een negatieve milieu-impact. NS heeft een positieve milieu impact ten opzichte van de auto. Reizen met de trein voorkomt een deel van de impact van luchtverontreiniging, doordat deze, inclusief de OV-fiets, relatief lager is dan van autoreizen en alternatief voor- en natransport. De positieve milieu-impact ten opzichte van de auto wordt alleen voor ‘keuzereizigers’ berekend: dit zijn reizigers die een keuze kunnen en willen maken tussen de auto en de trein.

De huidige negatieve milieu-impact bedroeg circa € 107 miljoen (€ 131 miljoen in 2014, aangepaste berekening), onderverdeeld naar ongeveer € 62 miljoen direct als gevolg van NS en circa € 45 miljoen in de keten als gevolg van voor- en natransport, productie van treinen en elektriciteit en infrastructuur. Voor 2015 was de positieve milieu-impact ten opzichte van de auto door vermeden emissies circa € 134 miljoen (€ 121 miljoen in 2014, aangepaste berekening). De positieve impact van geluid en landgebruik ten opzichte van de auto zijn toegevoegd. Het betreft de wegen en geluidsmaatregelen die niet genomen hoeven worden omdat reizigers voor de trein kiezen. Deze factoren verhoogden de totale relatieve positieve impact van de trein en ten opzichte van de auto tot zo’n € 196 miljoen. De verlaging van de negatieve impact en verhoging van de positieve impact van emissies kwam omdat NS sinds 2015 de directe emissies heeft verlaagd door te kiezen voor nieuwe windenergie als bron van elektriciteit. In 2015 reed de helft van alle treinen op windenergie. In 2018 zullen alle treinen klimaatneutraal (0 gram CO2 uitstoot) rijden. Met deze keuze zal NS tussen 2014 en 2018 circa € 70 miljoen minder negatieve milieu-impact en ongeveer € 30 miljoen meer positieve impact veroorzaken. De negatieve milieu-impact verminderde doordat NS in 2015 een deel van haar grond heeft verkocht, waardoor de impact van landgebruik afnam.

Negatieve milieu-impact

Positieve impact ten opzichte van auto