Sociaaleconomische impact door veiligheid

NS kan bijdragen aan veiligheid in de maatschappij door veilig vervoer en een veilige omgeving te bieden aan reizigers en medewerkers. Bij NS werken we aan arbeidsveiligheid, sociale veiligheid, en veilig reizen.

In het kader van arbeidsveiligheid werkt NS aan het voorkomen van fysieke of psychische schade bij onze medewerkers, onder andere als gevolg van onveilige arbeidsomstandigheden, waardoor zij niet meer (volledig) kunnen werken of zorg nodig hebben. De maatschappelijke kosten voor arbeidsveiligheid bedroegen in 2015 ongeveer € 1 miljoen (€ 2 miljoen in 2014). Deze daling is onder meer het resultaat van een betere registratie van ongevallen en verzuim. NS heeft in 2015 verdere stappen gezet om de onveilige arbeidsomstandigheden te verminderen onder andere door de meest kritische werkprocessen en het effect van verbetermaatregelen te meten.

Arbeidsveiligheid en sociale veiligheid

Op het gebied van sociale veiligheid heeft NS in 2015 veel aandacht besteed aan het voorkomen van agressie tegen medewerkers en reizigers. Er zijn meerdere maatregelen genomen in samenwerking met partners. We werken aan het verbeteren van sociale veiligheid door inzet extra personeel en meerdere cameratoepassingen, reductie van het aantal zwartrijders door het versneld in gebruik nemen van poortjes op stations en trainingen voor medewerkers. De kosten van agressie van reizigers tegen medewerkers bedroegen in 2015 ongeveer € 2 miljoen, wat lager is dan in 2014. In totaal waren er minder incidenten en vooral minder zware incidenten dan in 2014.

Voor veilig reizen werkt NS samen met partners aan het voorkomen van botsingen, ontsporingen of onveilige situaties op het station. In 2015 waren er minder STS-passages en minder treinen die een gevaarpunt bereikte. Toch nam het aantal incidenten, waarbij sprake was van letsel bij reizigers, in 2015 toe. Door brand in een trein en een botsing tegen een stilstaande goederentrein hebben meerdere reizigers letsel opgelopen, waarvan 1 ernstig. Dit heeft circa € 2 miljoen aan maatschappelijke kosten met zich meegebracht (€ 1,5 miljoen in 2014). Om veilig reizen te verbeteren, besteden we blijvend aandacht aan veiligheidsinstructies en open communicatie met medewerkers over verbeteringen en werkt NS met ProRail en andere vervoerders samen aan verlaging van het aantal STS-passages en het verbeteren van Automatische Treinbeveiliging.

In het voor- en natransport was het aantal verkeersongevallen en de impact daarvan vele malen groter en bedroeg net als vorig jaar circa € 103 miljoen (€ 98 miljoen euro in 2014). Ten opzichte van vervoer met de auto is reizen met de trein relatief veilig. We berekenden de positieve impact, bestaande uit vermeden ongelukken doordat voor de trein is gekozen, alleen voor ‘keuzereizigers’. De maatschappelijke baten van veilig vervoer per trein bedroeg circa € 559 miljoen voor 2015 (€ 539 miljoen in 2014, aangepaste berekening).

Veilig reizen trein en stations

Veilig reizen ten opzichte van auto