Correctie mechanismes HRN concessie

In de uitvoeringsovereenkomst met I&M zijn een aantal correctie mechanismes opgenomen ter vaststelling van de concessieprijs. De correcties die betrekking hebben op het gemiddelde rentabiliteit gedurende de concessie en op ontwikkelingen van de energieprijs worden als resultaat verantwoord op het moment dat conform de berekeningssystematiek, zoals vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst, de correctie ontstaat en niet lineair verantwoord over de concessieduur. Overige (éénmalige) betalingen uit hoofde van de overeenkomst worden lineair verantwoord over de concessieduur.