Leren bij NS 

Om in de toekomst goede operationele en financiële prestaties te garanderen, veranderen we continu. Zo zijn er bijvoorbeeld in techniek, samenwerking, benadering van de klant en op veel andere vlakken ander gedrag en nieuwe kennis noodzakelijk. Veranderenen leren gaan samen. NS zet in op informeel leren en leren in de praktijk. Met als doel versneld toepassen van nieuwe kennis en vaardigheden.

Opleiding van machinisten en conducteurs

Het vakmanschap van onze machinisten, hoofdconducteurs, veiligheidspersoneel en monteurs blijft centraal staan in alle leeractiviteiten. Van onze 20.000 medewerkers volgen meer dan 15.000 een opleiding. De jaarlijkse landelijke herinstructie garandeert de inzetbaarheid van meer 3.000 machinisten. 436 nieuwe machinisten en conducteurs werden in intensieve programma's opgeleid tot vakkundige medewerkers.

NedTrain

Binnen NedTrain loopt een intensief bijscholingsprogramma waarmee we alle monteurs naar het gewenste mbo-niveau brengen. Zo zijn zij goed voorbereid op de toekomst en kunnen zij zich verder specialiseren in nieuwe treintechnieken en werkmethoden.
In maart is het programma Gekwalificeerd werken gestart. Dit draagt bij aan een voorspelbaarder, flexibeler productieproces met als resultaat een betrouwbare en veilige trein. Gekwalificeerd werken is ingebed in het dagelijks werk en is aantoonbaar op bedrijfskritische punten.
In de TechniekFabriek volgen 66 jonge technische talenten een 2-jarige Mechatronica opleiding op MBO 2-niveau. Daarin laten docenten van NS, ROC Twente en ROC Amsterdam ze in de praktijk leren. Na het behalen van hun diploma kunnen ze als geslaagde leerling-monteur direct aan de slag. In september zijn 27 oud-leerlingen ingestroomd.

Stations

Binnen het stationsbedrijf hebben medewerkers gezamenlijk meer dan 5.000 online veiligheidsmodules afgerond. Ze krijgen daarbij ook begeleiding op de werkvloer.

Finance en IT

De veranderprogramma's van Finance en IT worden ondersteund met een gericht opleidingscurriculum voor 1.150 specialisten. Daarnaast bleven we investeren in traineeprogramma’s en MD-trajecten.