Leiderschap bij NS

Leidinggevenden op cruciale posities binnen NS moeten over slagkracht en verandervermogen beschikken om operationele en financiële prestaties te verbeteren. Belangrijk zijn de operationele managers maar ook de groep van 190 managers op posities die:

  • grote impact hebben op de prestaties naar de reiziger en in de operatie;

  • bedrijfsspecifiek zijn (schaarste);

  • bedrijfskritisch zijn.

We investeren in de doorstroom en ontwikkeling van de huidige leiders en in het klaarstomen van toekomstige leiders. De interne opvolgers voor de korte en langere termijn hebben wij in beeld gebracht. Van de 7 benoemingen afgelopen jaar in de Top 35 komt ruim 55% uit de opvolgingsplanning.

Leiderschapsontwikkeling

25% van de deelnemers aan het managementdevelopment-programma Navigator maakt binnen 1 jaar een stap naar een sleutelpositie. De overige 75% staat genoemd in de opvolgingslijn. De overige MD-programma’s (CAP en het traineeprogramma) zorgen eveneens voor toekomstige opvolging. Van de eerste drie lichtingen van het traineeprogramma is in 2015 inmiddels 30% op sleutelposities werkzaam. Ongeveer 50% van de CAP-deelnemers bekleedt momenteel een sleutelpositie of staat op een opvolgingsplanning.

NedTrain heeft in 2015 het traject voor leiderschapsontwikkeling afgerond. Ruim 250 leidinggevenden namen deel aan een managementopleiding om hun competenties op het gebied van leiderschap te vergroten.

Teamontwikkeling

Goed leiderschap vereist naast individuele kwaliteiten ook excellent samenspel, kunnen werken in de keten, sturen op resultaat en het creëren van effectieve teams. NS biedt interventies die bijdragen aan teamontwikkeling, prestatie- en processturing. Denk daarbij aan begeleiding in de teamagenda, -samenstelling, -samenwerking en -resultaten. Doel is het creëren van effectieve teams. In 2015 zijn hier verschillende managementteams mee aan de slag gegaan.