Mobiliteit

Arbeidsmobiliteit is een thema dat een duidelijke en belangrijke positie heeft ingenomen voorafgaand aan, tijdens en na organisatieontwikkelingen, zoals het TOP-programma. Ook afspraken uit het nieuwe Sociaal Plan bevorderen mobiliteit, net als de nieuwe CAO-afspraken rondom duurzame inzetbaarheid.
NS begeleidt niet alleen medewerkers in het kader van re-integratie, boventalligheid en outplacement, maar ook steeds meer medewerkers die zelf meer zicht willen krijgen op hun carrièremogelijkheden. In 2015 hebben bijna 800 medewerkers gebruik gemaakt van hulp en advies door de afdeling Loopbaanadvies. Ook is er onderzoek gedaan naar de factoren die mobiliteit belemmeren. De resultaten hiervan worden in 2016 geïmplementeerd.