Verkort geconsolideerd mutatieoverzicht Eigen Vermogen over het eerste halfjaar van 2016 NV Nederlandse Spoorwegen

(in miljoenen euro's)

Geplaatst
aandelen
kapitaal

Overige
reserves

Ingehou-
den
winsten

Totaal

Minder-
heids-
belang

Totaal
eigen
vermogen

Stand per 1 januari 2015

1.012

-20

2.224

3.216

-

3.216

       

Gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten over de periode

      

Resultaat over de verslagperiode

  

56

56

-

56

Niet-gerealiseerde resultaten

 

17

 

17

 

17

Totaalresultaat over de verslagperiode

-

17

56

73

-

73

       

Transacties met eigenaars, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen

      

Dividend aan aandeelhouders

  

-48

-48

 

-48

       
       

Stand per 30 juni 2015

1.012

-3

2.232

3.241

-

3.241

       
       

(in miljoenen euro's)

Geplaatst
aandelen
kapitaal

Overige
reserves

Ingehou-
den
winsten

Totaal

Minder-
heids-
belang

Totaal
eigen
vermogen

       

Stand per 1 januari 2016

1.012

3

2.294

3.309

-

3.309

       

Gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten over de periode

      

Resultaat over de verslagperiode

  

69

69

-

69

Niet-gerealiseerde resultaten

 

15

 

15

 

15

Totaalresultaat over de verslagperiode

-

15

69

84

-

84

       

Transacties met eigenaars, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen

      

Dividend aan aandeelhouders

  

-41

-41

 

-41

       
       

Stand per 30 juni 2016

1.012

18

2.322

3.352

-

3.352