2 Eigen vermogen en dividend

In de aandeelhoudersvergadering van 3 maart 2016 zijn de jaarrekening over 2015 en de winstbestemming vastgesteld. Overeenkomstig het voorstel is van de winst over de verslagperiode van € 118 miljoen een bedrag van € 77 miljoen toegevoegd aan de reserves en een bedrag van € 41 miljoen uitgekeerd als dividend.