Gebeurtenissen na balansdatum

Overeenkomstig de gecommuniceerde strategie is op 11 juli 2016 het verkooptraject van de deelneming Qbuzz B.V. gestart en zijn medio juli additionele vastgoedobjecten verkocht en geleverd met een verkoopresultaat van € 55 miljoen.

Op 15 juli 2016 is NS een investeringsverplichting aangegaan met betrekking tot de aankoop van materieel met Alstom voor een bedrag van € 825 miljoen.

Utrecht, 16 augustus 2016

Raad van Bestuur

R.H.L.M. van Boxtel, President-directeur
Mevrouw S.M. Zijderveld, Directeur Risicobeheersing
A.P. Schouws, Directeur Financien
Mevrouw W.E.F. Rintel, Directeur Operatie