Kerncijfers

in miljoenen euro's

2016

2015

Winst- en verliesrekening

  

Opbrengsten

2.573

2.369

Bedrijfslasten

-2.486

-2.293

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten

87

76

   

Nettoresultaat

69

56

   

Balans

30 juni 2016

30 juni 2015

Balanstotaal

6.552

6.139

Eigen Vermogen

3.352

3.241

Werkkapitaal [1]

-930

-573

   
   
 

2016

2015

Kasstroom

  

Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten

420

377

Investeringen in (im)materiële vaste activa

333

307

   

Overige kerncijfers [2]

  

Vervoersopbrengsten op het binnenlandse net

1.175

1.121

Vervoersomvang op het binnenlandse net (in miljoenen reizigerskilometers)

8.984

8.821

Retail- en horecaopbrengsten

184

196

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten / bedrijfsopbrengsten (ROS, in %)

3,4%

3,2%

Aantal medewerkers (in fte ultimo)

30.835

30.398

Reizigerspunctualiteit (NB. % reizigers dat met minder dan 5 min vertraging aankwam, waarvan de trein reed en aansluitingen gehaald werden)

92,3%

91,6%

Algemeen klantoordeel (% reizigers dat NS een zeven of hoger geeft)

76,2%

75,0%

  • 1Werkkapitaal: voorraden plus kortlopende vorderingen minus kortlopende schulden.
  • 2Op http://www.ns.nl/over-ns/wat-doen-wij vindt u onder ‘klantoordelen en prestaties’ meer informatie over het eerste halfjaar van 2015 en de belangrijkste indicatoren. Zie www.ns.nl/jaarverslag voor het halfjaarbericht en de belangrijkste (financiële) gegevens.