3 Leningen en overige financiële verplichtingen inclusief derivaten

Het totaalbedrag aan leningen en overige financiële verplichtingen kan als volgt worden gespecificeerd:

(in miljoenen euro's)

30 juni
2016

31 december
2015

   

Langlopende verplichtingen

  

Onderhandse leningen

299

340

Financiële leaseverplichtingen

58

59

Voor afdekking gebruikte renteswaps

-

17

Commodity derivaten

23

24

Totaal

380

440

   

Kortlopende verplichtingen

  

Onderhandse leningen

542

453

Financiële leaseverplichtingen

10

18

Voor afdekking gebruikte renteswaps

10

-

Commodity derivaten

-

17

Totaal

562

488

   

Totaal verplichtingen

942

928

Bij het bepalen van de waarde van voor afdekking gebruikte renteswaps en commodity derivaten gebruikt de Groep waarderingstechnieken waarbij alle significante benodigde gegevens zijn ontleend aan zichtbare marktgegevens.