Verkort geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat over het eerste halfjaar van 2016 NV Nederlandse Spoorwegen

 

eerste halfjaar

 

(in miljoenen euro's)

2016

2015

   

Resultaat over de verslagperiode

69

56

Totaalresultaat te reclassificeren naar winst-en-verliesrekening in volgende perioden

10

14

Totaalresultaat niet te reclassificeren naar winst-en-verliesrekening in volgende perioden

5

3

Niet gerealiseerde resultaten rechtsstreeks verwerkt in het eigen vermogen

15

17

   

Totaalresultaat over de verslagperiode

84

73

   
   

Toe te rekenen aan:

  

De aandeelhouder van de vennootschap

84

73

Minderheidsbelang

-

-

   

Totaalresultaat over de verslagperiode

84

73