Geconsolideerde winst-en-verliesrekening 2015

 

(in miljoenen euro's)

2015

2014

    

1

Opbrengsten

4.973

4.144

2

Kosten personeel

1.873

1.546

3

Afschrijvingskosten en bijzondere waardeverminderingen

330

332

4

Verbruik grond- en hulpstoffen en voorraden

504

473

5

Geactiveerde productie eigen bedrijf

-115

-137

6

Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten

481

450

7

Infraheffing en concessievergoeding

852

779

8

Overige bedrijfslasten

951

420

 

Bedrijfslasten

4.876

3.863

14

Aandeel in resultaat investeringen verwerkt volgens de 'equity'-methode

70

40

 

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten

167

321

 

Financieringsbaten

10

16

 

Financieringslasten

-33

-51

9

Nettofinancieringsresultaat

-23

-35

 

Resultaat voor winstbelastingen

144

286

10

Winstbelasting

-26

-106

 

Resultaat over de verslagperiode

118

180

    
 

Toe te rekenen aan:

  
 

De aandeelhouder van de vennootschap

118

180

 

Minderheidsbelang

0

0

 

Resultaat over de verslagperiode

118

180