Spoorwegveiligheid: ongevallen en STS-passages

Op 6 maart 2015 botste na een STS (stoptonend sein)-passage bij Tilburg Universiteit een reizigerstrein achterop een stilstaande goederentrein die te lang was voor het betreffende spoor. Hierbij zijn 8 mensen lichtgewond geraakt: zeven reizigers en de hoofdconducteur van de reizigerstrein. NS, ProRail en DB Schenker Rail hebben vervolgens de toedracht en gevolgen gezamenlijk onderzocht en maatregelen genomen om de kans op herhaling te verkleinen, bijvoorbeeld door de verbeteraanpak van STS-passages verder uit te breiden. Eveneens in maart ontstond brand in een elektrische installatie in een reizigerstrein waardoor 1 reiziger zwaargewond raakte en 20 mensen ademhalingsproblemen kregen door de rook. Ook hier is goed met ProRail samengewerkt om de oorzaken te achterhalen.

STS-passages

Het aantal niet-technische passages van een rood sein (STS) – naast ongevallen een andere indicator voor spoorwegveiligheid – daalde naar 45 in 2015 (2014: 54). Het aantal treinen dat een gevaarpunt bereikte – de plek waar een incident kan ontstaan – daalde van 17 naar 14. De dalingen zijn mede te danken aan de verdere uitrol van ATB-vv (Automatische Treinbeïnvloeding verbeterde versie) in 2015. Daarnaast besteedde NS extra aandacht aan het onderwerp bij medewerkers in de operatie en namen we stappen in de voorbereiding voor de uitrol van ORBIT: het systeem dat machinisten waarschuwt als ze te snel op een rood sein afrijden. NS zet de positieve resultaten uit 2014 voort, al laten ongevallen zoals bij Tilburg Universiteit zien dat verdere inspanningen voor verbetering van spoorwegveiligheid noodzakelijk zijn. We verwachten dat de invoering van ORBIT een verdere reductie zal opleveren. Ook communiceren we met medewerkers open over veiligheid om meer van elkaar te leren.

Beëindiging verscherpt toezicht door ILT

Naar aanleiding van de stappen die NS samen met ProRail heeft ondernomen om de veiligheid op het spoor te verbeteren, heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) besloten om het verscherpte toezicht op NS naar aanleiding van de botsing in Amsterdam in 2012 te beëindigen. NS en ProRail hebben hard gewerkt aan het opheffen van de geconstateerde overtredingen, onder andere door bij het opstellen en wijzigen van de dienstregeling consequent te plannen volgens de veiligheidsnormen. Daarnaast concludeert de ILT dat NS en ProRail de veiligheidscultuur hebben verbeterd. Incidenten leiden tot nieuwe inzichten en maatregelen om veiligheidsrisico’s te verkleinen.

Vertrekincidenten

In 2015 waren er 30 vertrekincidenten (2014: 43). Daarbij gaat het bijvoorbeeld om reizigers of voorwerpen die bij vertrek bekneld raken tussen de deuren van een trein. Medewerkers zijn zich bewust dat zij zelf, door een goede uitvoering van de vertrekprocedure, het risico op incidenten kunnen verkleinen. Extra inspecties en continue aandacht van personeel en management zorgden ervoor dat dit steeds vaker goed gebeurt.

Verlenging veiligheidscertificaat

In navolging van NS Reizigers in 2013 heeft ook NS Internationaal opnieuw een veiligheidscertificaat ontvangen voor een periode van 5 jaar. NS werkt aan het samenvoegen van de veiligheidsmanagementsystemen (VMS) om te komen tot 1 gemeenschappelijk VMS voor NS. Dat draagt bij aan het verbeteren van de veiligheid op het spoor.