Drukte in de trein

De laatste jaren is de tevredenheid over de zitplaatscapaciteit onder reizigers niet op het gewenste niveau. Zeker niet tijdens het traditioneel drukke najaar. Ook in de spits is vaak sprake van drukke treinen, wat leidde tot veel klachten onder reizigers. Er is een specifieke aanpak voor het najaar, met bijvoorbeeld langere treinen in de ochtend- en avondspits.

Klantoordeel

Ondanks de vele klachten kwam het klantoordeel over de zitplaatscapaciteit in 2015 hoger uit dan in 2014 (75,4% tegenover 74,6%). De bodemwaarde voor de kans op een zit- of staanplaats in de spits ligt op 98,7%, conform afspraak met het ministerie van IenM. De gerealiseerde capaciteit was precies zo hoog: 98,7%. Op de 10 drukste trajecten in de spits bedroeg de gerealiseerde capaciteit 96,7%.

Structurele verbetering

NS werkt structureel aan verbetering van de klanttevredenheid over de drukte in de trein. Dit doen we door:

  • heldere verwachtingen te scheppen bij reizigers over de kans op zit- en staanplaatsen;

  • het beoogde aanbod aan zitplaatsen ook daadwerkelijk te realiseren. Het gebeurt nu nog te vaak dat NS reizigers niet kan bieden wat zij beoogt door verstoringen in de treindienst;

  • te onderzoeken hoe reizigers beter in en tussen treinen gespreid kunnen worden om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen.

Toch resteert een tekort van enkele tientallen rijtuigen voor 2016. NS neemt daarom aanvullende maatregelen:

  • NS zet al het beschikbare materieel in om drukte tegen te gaan, inclusief de reserves.

  • We passen in de SLT-6 de verhouding tussen 2e en 1e klas aan.

  • Voor € 8,5 miljoen aan extra maatregelen bovenop investeringen in nieuw materieel.

  • Gerichte aanpak om hinder op specifieke trajecten zo veel mogelijk te verminderen met bussen, reisinformatie op maat en andere alternatieven.

Inzet van dubbeldekstreinen

Om reizigers meer zitplaatsen te bieden, zijn begin 2015 de oudere DDAR-dubbeldekstreinen opnieuw in de dienstregeling ingezet. Daarbij gaat het om 19 locomotieven en 54 rijtuigen. Daarnaast zijn we gestart met het revisieproject om in 2016 de DDM1-dubbeldekstreinen te kunnen inzetten (12 locomotieven en 44 rijtuigen). We bestelden met spoed 58 extra Sprinters en zetten reservematerieel in om de tekorten terug te dringen.

Prestatie-indicatoren van de vervoersconcessie

*Voor deze PI wordt conform de definitie voor de berekening van de zitplaatskans het aantal zitplaatsen van de 1e en 2e klas bij elkaar opgeteld.

**Deze PI wordt conform definitie bepaald op basis van de drukste treinserie van 2015, Voor de drukste treinserie zijn gedurende 2015 in totaal 71 schattingen van het aantal reizigers door de hoofdconducteur gedaan.