Abellio op ‘arm’s length’

Omschrijving

NS heeft een strategie van gerichte groei in het buitenland in een beperkt aantal Europese markten. Deze activiteiten zijn belegd in dochteronderneming Abellio. NS heeft bewust gekozen om Abellio als aandeelhouder te besturen. De keuze voor aansturing op afstand is gemaakt vanuit beheersing van het financiële risico voor NS en haar aandeelhouder. Vanwege dit besturingsmodel, loopt NS het risico verrast te worden door de performance van de buitenlandse activiteiten.

Toelichting

De afgelopen jaren is de portfolio van buitenlandse concessies gegroeid, zowel in het Verenigd Koninkrijk als Duitsland. Afwijkende performance in de buitenlandse activiteiten heeft daarmee significante impact op de resultaten van NS. Door het, qua aansturing, op afstand plaatsen van Abellio, loopt NS het risico verrast te worden door performance in het buitenland.

Tussen de aandeelhouder en NS dient er overeenstemming te komen over de risk appetite die voor Abellio door NS toegepast mag worden, ten einde afspraken te kunnen maken met de aandeelhouder over de te hanteren kaders. Dit geldt in het bijzonder voor nieuwe biedingen op concessies.

Maatregelen

Abellio heeft een stabiele portfolio met concessies en zal deze verder versterken door het selectief (her)winnen van concessies in Europa. De huidige operationele en financiële performance leveren een positieve bijdrage aan het resultaat van NS. Mede door het groeiend aantal concessies dient de balans tussen sturing op afstand en beheersing van risico’s herijkt te worden. Abellio werkt aan een nieuw governance model, waarbij specifieke aandacht bestaat voor deze balans. Abellio onderschrijft het belang van versterking van de governance, risicomanagement en compliance. Abellio vult dit in door inbedding van de GRC-kaders van NS en door verdere integratie en uniformering op Abellio groepsniveau. Om het toezicht op en de kwaliteit van het financieel en risicomanagement te verbeteren, stelt Abellio Audit & Risk committees in, die de bedrijfsleiding van Abellio in de diverse landen zullen ondersteunen. Voor het bepalen van de risk appetite voor Abellio loopt er inmiddels een project, met externe support, om risico’s te kwantificeren.

De goede aansluiting van de activiteiten van Abellio op de NS-activiteiten wordt geborgd door het delen van ervaringen , door middel van een benchmark op het Nederlandse hoofdrailnet en een uitgebreid ‘learn’ programma.

Trend beheersing

Qua beheersing van de Abellio-activiteiten hebben we maatregelen geïmplementeerd en werken we aan aanvullende maatregelen. De beheersing van het risico omtrent de activiteiten van Abellio is op neutraal gesteld.

Restrisico

Het huidige risicoprofiel sluit aan bij het gewenste risicoprofiel voor groeidoelstellingen. De genoemde maatregelen en performance zijn belangrijk om het vertrouwen van de aandeelhouder te behouden. De genomen en deels nog te implementeren maatregelen worden kritisch gevolgd.