Eigen vermogen

Het eigen vermogen bedroeg aan het einde van het verslagjaar € 3.309 miljoen (2014: € 3.216 miljoen). De winst over de verslagperiode van € 118 miljoen is in het eigen vermogen opgenomen. Het rendement op het eigen vermogen (ROE) was 3,6% in 2015 (5,8% in 2014). De solvabiliteit is 53% en daarmee iets lager dan vorig jaar (2014: 55%).