Afval verminderen en hergebruiken

NS had in 2015 circa 18 miljoen kilogram afval uit werkplaatsen, stations, treinen en kantoren. Ons streven is om zuiniger te worden met materialen en we willen dat van ons afval nieuwe grondstoffen worden gemaakt. Bij materiaalafvoer kijken we eerst naar hergebruik van het product, dan naar hergebruik van onderdelen en als laatste naar recycling van materialen.

Met een jaarlijkse besteding van 1 miljard euro aan goederen en diensten kunnen we met onze maatregelen de circulaire economie bevorderen: NS borgt dat producenten of leveranciers de producten of materialen aan het einde van de levensduur of de gebruiksfase weer in een nieuwe cyclus kan inzetten, waardoor geen afval meer ontstaat.

Afval: onze resultaten in 2015

  • 32% scheiding kantoren, werkplaatsen, stations en treinen

  • 1,4% reductie afval ten opzichte van 2014

  • NS heeft de Green Deal afvalreductie en -recycling op treinstations en in treinen getekend

In 2015 is meer afval van de Retail organisatie meegenomen dan in 2014. Exclusief deze verhoging (circa 600 ton kg) is er een daling in het afval gewicht te constateren van 1,4% ten opzichte van 2014.

Green Deal: meer afvalscheiding, minder afval

In februari ondertekenden toenmalig staatssecretaris van het ministerie van I&M Wilma Mansveld, NS directeur Michiel van Roozendaal en ProRail president-directeur a.i. Patrick Buck de ‘Green Deal afvalreductie en -recycling op treinstations en in treinen’. Doel is het beperken van de hoeveelheid afval in stations en treinen, afval scheiden en bevorderen van afvalrecycling. NS en ProRail voeren jaarlijks zo’n 12.000 ton afval af afkomstig van stations en uit treinen, waarvan zo’n 12% gescheiden. IenM, ProRail en NS willen de hoeveelheid afval in 2020 met 25% verminderen naar 9.000 ton. Daarnaast streven zij ernaar om 75% van die 9.000 ton te recyclen: 6.750 ton.

Als eerste proef plaatsten NS en ProRail op station Rotterdam Centraal gescheiden afvalbakken voor papier en restafval. Deze afvalbakken zijn voorzien van stickers met instructies in opvallende kleuren en symbolen, zodat het afval scheiden duidelijk zichtbaar is voor de reiziger. Door de nieuwe stickers is de ‘zuiverheidsgraad’ van het papier in de papierbak met 15% verbeterd. Gemiddeld is 65% van het afval in de papierbak echt papier. We streven naar een zuiverheidsgraad van 90%. Het verkeerd weggooien van koffiebekers is gedaald van 40% naar 10%. NS is ook proeven gestart op Breda, Arnhem Centraal en Zwolle. In 2016 volgen proeven met afvalscheiding op de stations Alkmaar, Eindhoven en Tilburg. Naast stations worden er sinds september 2015 in een deel van de treinen oude kranten en tijdschriften apart opgehaald voor recycling. Dit wordt in 2016 uitgebreid naar meer treinen. Vanaf 2016 gaan de eerste treinen rijden met centrale gescheiden afval inzameling.

Werkplaatsen

Onze werkplaatsen hebben in 2015 ruim 85% van het afval gescheiden (80% in 2014), Het betreft hier afval dat ontstaat bij het onderhoud en moderniseren van treinen.

2020: 80% van het afval hergebruikt als grondstof

We willen dat in 2020 80% van ons afval gebruikt wordt als grondstof voor nieuwe producten. Dat willen we onder meer bereiken door:

  • scheiden aan de bron;

  • bij materialeninkoop invulling geven aan circulair inkopen;

  • organiseren van proceseigenaarschap (afvalmanager) over de NS-onderdelen heen om afvaldoelstellingen te realiseren;

  • samenwerken met belangrijke stakeholders zoals leveranciers en ProRail;

  • Green Deal voor circulair inkopen;

  • Green Deal afvalreductie en -recycling op treinstations en in treinen.